Photo Album

Guided Walk (Tokyo)

Tsukiji

Tuna Auction Watching Tour Pic.
Tuna Auction Watching Tour

Asakusa

Kimono Walk (wearing like a maiko / geisha) Pic.
Kimono Walk (wearing like a maiko / geisha)
Asakusa Walk Pic.
Asakusa Walk
 

Pop Culture

Akihabara Walk Pic.
Akihabara Walk
 

Mitaka & Kichijoji

Ghibli Animation Museum Tour Pic.
Ghibli Animation Museum Tour
Kichijoji Walk Pic.
Kichijoji Walk

Guided Walk (Excurtions)

Kamakura

Engakuji Temple Pic.
Engakuji Temple
Meigetsu-in Temple Pic.
Meigetsu-in Temple
Tokeiji Temple Pic.
Tokeiji Temple
Houkokuji Temple Pic.
Houkokuji Temple
Jomyoji Temple Pic.
Jomyoji Temple
Tsurugaoka Hachimangu Shrine Pic.
Tsurugaoka Hachimangu Shrine
Hase Temple & Great Buddha Pic.
Hase Temple & Great Buddha
 

Fuji

Mt. Fuji
Kawaguchiko / Saiko Lake

Nikko the World Heritage

Experience Program (Photo Album)